Mange fordeler i Hytter, Fritidshus, Hytteleilighet, Anneks .....


CoaX vannvarmere er enkle å montere, bruke og evt. tømme for sesongbruk.
Et reelt alternativ for oppvarming av vanlig forbruksvann.

Dusjbilde u-kabel 
Ideelt i hytter, fritidshus, anneks, leilighet etc., 

Flere fordeler fremfor trad. varmtvannstank.
Varmtvann ved ankomst, uten å ha lagret vann.
Enkel og evt. tømme ingen tank å tømme.
Det oppnås alltid friskt varmtvann.

Alle COAX mod. har elektronisk styrt temperatur    
kontroll. lderyaktig temperatur om det er variert temp. 
eller mengde på innvannet. Ingen vedlikehold.

 
      Fordeler 

  • Minimalt plassbehov / Helt uten tank!
  • Går ikke tom for varmtvann  / Gir kontinuerlig.                                      
  • Enkel og tømme om ønskelig / Fordelaktig hytter ol.
  • Varmtvann ved ankomst  / Gir varmtvann med en gang kranen åpnes.
  • Gir et nøyaktig vannforbruk / Mindre vannforbruk, mindre avløp, sisterne varer lenger 
  • Enkel og montere, plassere / Nær sakt hvor som helst.
  • Gir friskt varmtvann / Gir lang holdbarhet. Moderne ikke metallrør kan legges direkte til varmer.                  
  • Nøyaktig og vesentlig mindre el forbruk / Ofte en halvering eller mer. 
  • Behøver ikke eget sluk for tømming, eller tank sikringer
  • Vedlikeholdsfri / Ingen oppsamling av slam, partikler, humus. Ingen "kalkbelegg" på element.  

Sikringsskap i hytte
Sjekk el tilgangen til det aktuelle bygget, størrelsen på hoved sikringene - Amper.  Om er kun 2-fas, evt. 3-fas og 400volt.
CoaX vann varmre er helt uten tank, noe som gjør det vesentlig enklere og eventuell tømme rørsystemet, feks. ved sesongbruk. Dette er spesielt fordelaktig for - hytte, fritidshus, letthus,
anneks, camping, båt el. 
Varmerne er vedlikeholdsfri.  
CoaX vannvarmer har mange navn - kjært barn har mange navn. Den kalles varmtvannsbereder, vannvarmer, momentan varmer,direkte varmer, momentan varmer, gjennomstrømningsvarmer, hurtig varmer, insant water heater, hotwater.

Benevnelsen er "Direkte Vannvarmer" Varmtvannsbeholder, varmtvanstank, forrådstank, kan ikke brukes da det ikke
benyttes noen form for tank.