MODELLER:     COAX modell XFJ-3     
                           COAX modell XFJ-2 
   
                           COAX modell XFJ-1

NYESTE TEKNIKK:  

Varmeelementene er ikke lenger plassert inn i selve vannkanalen men inntil.  
Varmeelement og vannkanal er nå allikevel som en enhet. Dette gir en mer skånsom oppvarming,
der varmeelementet holdes helt rent og er vedlikeholdsfritt.
Termo brytere - automat sikringer innebygget slår av all strøm om noe blir for varmt.   

Nå med full elektronisk temperaturkontroll innebygget.
Som b
etyr en mykstart og temperaturkontroll i prosess. Følere på både inn og ut temperatur.  
V
okter og holder din forhåndstilte ønskede temp. riktig kontinuerlig, uavhengig av variert temp./mengde inn. 
Berøringsskjerm hvor div. kan fårhåndstilles og leses av med tore blå lysende tall.

Lydløs av og på og i bruk 
Den siste generasjonen direkte vannvarmere gir ingen merkbare blunk i lysnettet ved start og stopp. 
Varmeren som slås på og av med varmtvannskranen er helt lydløs, ingen klikk lyd.   


COAX direkte vannvarmere gjør som navnet sier - varmer vannet direkte der og da.Benytter ingen
forrådstank som gir mange fordeler fremfor tradisjonell tankløsning. 
Varmeren er ekstremt kompakt
som frigjør plass gjør at de kan plasseres mer fornuftg.

Ingen tank gir et nøyaktig og vesentlig mindre forbruk av strøm og vann. Varmeren slå på med en
gang en varmtvannskran åpnes og gir varmtvann kontinuerlig, til kranen stenges igjen, og er fullstendig
avslått til neste gang kranen åpnes.

                                     CoaX XFJ 3 innvendig 335kb      
                                      BILDE: COAX VANNVARMER INNVENDIG: 3-faset 400v.
  
Kompakt og solid varmtvannshus og varmeelementer.
Vi har aldri byttet varmeelementer på CoaX produkter.                                        
De nye modellene
har temp. følere på vannet inn og på vannet ut. 
Termobrytere for hver kabel

_______________________________________________________________
                                

                                                SAMMENLIGN 

    Direkte vannvarmer – u/ tank. Vs Tankbereder – m/ tank.

Spesifikk.


CoaX mod. XFJ3-18 9 l/min.

 Tankbereder mod. 200 L

Bruksomr.

De fleste steder det er behov for varmtvann.

De fleste steder det er behov for varmtvann.

Type/løsning


Momentan vannvarming.
Direkte vannvarming

Vannet varmes momentant/kontinuerlig, ellers helt avslått. Helt uten tank – vedlikeholdsfri.


Magasinering på tank
.
Varmtvannsbereder m/ forrådstank 

Vannet varmes opp over en viss tid, holdes magasinert på tank.

Med lagringstank som skal rengjøres med jevne mellomrom.

System
Rørstrekk

Bruks- påvirkning

Desentralisert – ved tappestedet. Fordeler varmtvann til nære   tappesteder. Kan og monteres nære tappestedene.

Kan plasseres nære tappested gir korte rør og mindre dim. 10mm.
 

Korte avstander gir mulighet for å benytte vannsparende armatur-   dyser, som reduserer forbruket av varmtvann, dette gir også kortere tappe tid.  

Sentralisert – varmtvannsbereder fordeler Vv til flere tappesteder også med lange rør   strekk.
Monteres sentralt. Bør monteres nærmest mulig tappestedene.

Pga. relativt lange rør benyttes ofte 15mm rør dim.

Relativt lange rør vil påvirke sånn at tappe tiden blir lengre. Med større vannmengde og høyere temperatur på vannet.

Plassering

 

Omgivelse påvirkning
___________

Tilkobling

Plasseres på vegg nær sagt hvor som helst. Opptar ingen gulvplass.
    

Ingen

__________________________________

Benytt gjerne rør i rør, metall eller plast direkte på varmer.

En varmtvannsbereder skal helst stå på betong gulv, med sluk for tømming reingjøring.

Avgir varme, overoppheting sommerstid.

_____________________________________

Tilkobling skal være en viss lengde metall rør pga. stillestående høy temperatur.

Utvendig mål

DHB= 9x38x26cm.

 

Varmtvannstank;  BHD= 60 x 60 x120cm
Effekt kW Velg effekt (3x6kW) i forhold til vannmengde (L/min)

Velg effekt (2kW) i forhold til hvor mange brukere/behov -   tankstørrelse.

 

Kapasitet

Går aldri tom. Gir 540 l pr time 
ved eks. 38oC.

Eks 18kW. mod. gir 9 liter pr minutt vanlig dusj 38ºC                  

Noe mindre ved kjøkkentemp.50-55ºC. 
Kapasitet velges i watteffekt.
Strålestørrelse (L/min).

Varmtvann forhold til tank. 200l + kaldtvann (co 4 pers. pr. døgn.)

40 liter / time ved 38ºC (Ny)

Kapasitet velges i tankstørrelse og watteffekt.

El. tilkobling

I dette tilfelle18 kW. På steder med relativt liten el tilgang, kan   det med fordel monteres relé som slår av andre strømforbrukere den korte   tiden CoaX varmer er på.  

I dette tilfellet 2 kW. Varmtvann tank har liten el tilgang og varmer   vannet over tid. Fordelen er mindre effektbehov, bakdelen større   strømforbruk.

Lagrings
temp.

 

Kapasitet

Kaldtvann.

Går   aldr tom – gir kontinuerlig
Watteffekt = strålestørrelse (L/min)

75   grader.

Størrelsen på tank.

El forbruk
ved min.

Snitt brukstid

Dusj.

Eks: 18kWx4 min. dusj (Snitt tid) = 1,2kW pr 4min. dusj. 

CoaX beholder energieffektiviteten for varmeelementet over tid.

Eks: 2kW 4 min. dusj 1,5t på. = (3kWh).   
El forbruket for tank har her flere x `er. Magasinerings tid, før etter   tapping. 

Temp på tank, Omgivelse temp. ved tank og rørstrekk, lengde på rørstrekk,   alder på tank, det er målt fra ca. 3kwh forbruk. 

Flere typer brukersteder viser vesentlig høyere forbruk. Som 1 større bygg   med lange rørstrekk, sirkulasjon etc.  

Starttid

5- 10 sek.
Varmer vannet direkte – med en gang armaturen åpnes.

 

Ca. 7-8 timer


Varmetap,
kun stand by loss.

Varmetap annet.Varmetap ved bruk - tapping.


Ingen lagringstap i varmer. 
Ingen unødig høy temperatur når det tappes, temperatur på vannet løftes kun opp   til ønsket brukstemperatur. 
  

Ingen ansamlinger på eller rundt varmeelementet. 
Ingen tap målt over tid i forhold til energi effektiviteten.

Gir ingen ansamlinger, pga. ingen unødig høy temp på varmeelement, som   også spyles med friskt vann hver gan det tappes. Vedlikeholdsfri.

Riktig temp. og strålestørrelse forhåndstilles til fornuftig nivå, og   likevel ha varmtvann raskt i kranen. Gir mindre forbruk av varmtvann, og kort   tappe tid.  


Konstant varmetap fra tankberedere.

Hvor stort avhenger av omgivelse teperatur,
tørrelse på tanken, isolering etc. 

Varmetap ut i begge rør og montert utstyr på tank.
Størrelsen på tapet varier men er her satt til 1000kWh/år.

Pga. ansamlinger rundt, og etter hvert belegg på selve varmeelementet   reduseres også varmovergangen til vannet.
En varmtvannsbereder må ofte stues bort i kjeller og boder som resulterer i   lange varmtvanns rør, som igjen gir større dim på rørene, som resulterer i unødig stor bruk av varmtvann, og unødig høy temperatur på   vannet som resulterer i stort energitap.

Varmetap i varmtvann
i system.
Minimalt fordi vannet varmes kun den korte tiden det tappes. Kortere   og mindre dim. på varmtvanns rør. Forhåndstilling av ltr. pr. minutt. Ingen   lagring på tank, 
Ingen unødig høy temp. eller styrt tapning da det legges korte rør og med
mindre dim. 10 – 12mm.
 
 

Styrt tapping med full åpning på armaturen for å oppnå varmtvann innen   rimelig tid, resulterer i unødig forbruk av varmtvann og unødig høye   temperatur. Dette fordi en stor tank ofte stues bort som gir lange rørstrekk.

Varmetap fra tank,
 
 

Vannkvalitet

 

__________

Hygiene

Friskt varmt vann. Varmer vannet der og kun når det tappes.

Ingen magasinering, ingen lange rør eller sirkulering, ingen   ansamlinger eller kalking.

________________________________

Gir friskt varmt vann. Ingen magasinering. Den lille vannmengde som er   i varmer og rør tappes ut på sekunder.
Ingen ansamlinger innvendig.

Varmeren holdes ren fordi den blir spylt gjennom med friskt vann hver   gang det tappes varmtvann. 
Det er heller ikke utvendig ventil som spytter og samler småkryp.

Lagret vann over 60ºC, reduserer oksygen i vannet, som kan gi løsning   av tungmetaller, sammen med bunnansamlinger forringer vannkvaliteten i   beredertanken.

Bakteriefaren øker i lange varmtvannsrør fordi temperaturen her oftest   er under 60ºC. Jo lengre varmtvann rør, og rør dim. desto mer bakterier.

___________________________________

En varmtvannstank samler på humus og skitt som legger seg rundt   varmeelementet på bunn. Det dannes ofte et belegg på selve varmeelementet, partikler   svies fast fordi det det har høy overflate temperatur.

Lagret vann over 60 grader resulterer i oksygenfattig og aggressivt   vann, som kan løse tungmetaller, og rustfritt stål kan ruste som vanlig stål.   Tank resulterer ofte i lange rørstrekk hvor det ofte gir en økning av   bakterier. Et er spesielt helsefarlig og få dette vannet i lungene ved   dusjing.

Om strøm slå av på en tank skal den tømmes, fordi det da gir økt fare for bakteriedannelse i lunket vann over tid            

Drift/risiko

Helt avslått når det ikke tappes. Ingen magasinering av varmtvann   eller unødig høy temperatur. Ingen lange varmtvann rør, dette reduserer   bakteriefaren betydelig.

Varmeren er helt avslått når den ikke er i bruk.

En stor varmtvannstank blir oftest «stuet bort» gir lange varmtvanns rør. 
Magasinering av varmtvann kan gi dannelse av belegg på element og resultere   overoppheting, oksygen fattig vann og bunnfall i tanken reduserer   effektiviteten og kvaliteten på varmtvannet etter hvert. Lange varmtvann rør gir og unødig høye   temperaturer og risiko for skoling for de nærmeste tappestedene. Tank må ha   sluk for rengjøring.

Element

Element har ikke direkte kontakt med vannet i COAX varmere. 
Ingen avleiringer, bunnfall, ingen vedlikehold.

Dette forlenger levetiden på varmer og element. Det er alltid fordelaktig å ha drenering/sluk i våtrom.

Rør / hylse i rustfritt stål. Rustfritt stål kan ruste omtrent som   vanlig stål under påvirkning av oksygenfattig vann. Oksygen minker ved   lagring over 60 grader. Avleiringer på elementet kan gi overoppheting /   lekkasje. Bunnfall, ansamlinger er også med på å gjøre at tradisjonelle   varmeelementer kan sprekke og evt. gi lekkasje, fult overslag - jordfeil.

Varmekolbe Rør element. Ingen oksidering på grunn av stadig tilført friskt   oksygenrikt vann.

Rustfritt stål.

«Rustfritt stål» kan ruste som vanlig stål under påvirkning av oksygenfattig vann som dannes ved magasinering av vann over 60 grader. Det er derfor varmtvannsbereder kan ruste og lekke relativ raskt.

Element
  brudd
Det har til nå aldri røket varmeelement i en COAX varmer her i Norge. Ved bruddsprekker er det risiko for kortslutning, jordfeil og   lekkasje.

Rør tilkobling

Tilbehør

1/2" stuss. Benytt 10 - 12 eller 15 mm rør dim. Benyttes ofte   kun10mm fordi varmeren monteres nære tappestedet. 
Det kan benyttes rør i rør direkte til varmer. Behøver ikke være metall rør   på direkte vannvarmere.

1/2" stuss. Benytt 10 - 12 eller 15 mm rør dim. Sikkerhetsventil   pga. kjeleproblematikk med fare for dampeksplosjoner. 
Sluk i gulv for tømming, og rengjøring.
Trykktestet Typetestet 50 bar. Prod. testet 10 bar. Kjeleproblematikken er   eliminert. Det er ingen kjele.

Typetestet 20 bar. Prod. testet 10 bar.
 
 

VedlikeholdGaranti

Vedlikeholdsfri.


2 år etter kjøpsloven mot fabrikasjons feil.
10 år mot gjennomrustninger.

Skal tømmes og spyles jevnlig, og hver gang evt. strømmen slås av.

2 år etter kjøpsloven mot fabrikasjons feil

Opplysninger er hentet fra produsentenes egne brosjyrer vedr. oppvarming av varmtvann. 
OSO AS og COAX AS.
Også fra NBI Blad nr. A 553 – 121.
Utgivelser   fra PRENØK, SINTEF, ENOVA og  BYGGFORSK.